Eva-Britt Fagrell  


Fil mag, medicin mag, leg. psykoterapeut, socionom samt grundläggande KBT. Jag har lång erfarenhet av samtal med människor i svåra livssituationer.

Du kan vända dig till mig när det gäller konsulterande samtal, psykoterapi eller psykoanalys. Jag erbjuder psykoanalys till en lägre kostnad under min utbildning i Svenska Psykoanalytiska föreningen.

Söker du handledning? Jag erbjuder handledning för yrkesverksamma inom socialt arbete och har en grupphandledarutbildning gällande för socionomauktorisation.

Du kan kontakta mig på telefon 072-2165151(telesvar) eller via e-post

eva-britt.fagrell@norrbackagatan.se

Se även min hemsida www.psykoanalysen.se

Hem