Camilla Halvarson

Camilla Halvarson

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och i International Psychoanalytic Association (IPA), samt handledare och lärare i psykoterapi. Även utbildad i EMDR (ögonrörelseterapi vid trauma).

Om Du är tonåring, ung vuxen, vuxen, ett par, eller förälder kan Du vända Dig till mig för olika former av samtal och stöd. Det kan handla om både kortare och länge behandlingar så som konsultation, kris- och stödsamtal, föräldrastöd, korttidsterapi, samt längre psykoterapi och psykoanalys. Jag har också lång erfarenhet av att möta personer som funderar över sin könsidentitet samt andra hbtqi-personer.

Söker du handledning erbjuder jag handledning i psykodynamisk psykoterapi. Jag har även lång erfarenhet av utbildningshandledning och metodhandledning. Utbildad handledare och lärare vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Jag föreläser också om psykodynamisk teori och teknik, anknytning, mentalisering, samspelsbehandling, trauma, stress och utmattning, samt om hbtqi och normkritik.

Välkommen att kontakta mig på telefon 070-9742582, eller via mail:

camilla.halvarson@norrbackagatan.se