Camilla Halvarson

Camilla Halvarson

Jag är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och i International Psychoanalytic Association (IPA), samt handledare och lärare i psykoterapi. Även utbildad i EMDR (ögonrörelseterapi vid trauma).

Om Du är tonåring, ung vuxen, vuxen, ett par eller förälder kan Du vända Dig till mig för olika former av samtal. Det kan handla om både kortare och länge behandlingar så som konsultation, kris- och stödsamtal, föräldrastöd/föräldrarådgivning, korttidsterapi, samt längre psykoterapi och psykoanalys.

Söker du handledning så erbjuder jag handledning i psykodynamisk psykoterapi. Jag har även erfarenhet av utbildningshandledning och metodhandledning. Utbildad vid Ericastiftelsen i Stockholm.

Jag föreläser också om anknytning, samspelsbehandling, trauma och stress.

Välkommen att kontakta mig på telefon 070-9742582, eller via mail:

camilla.halvarson@norrbackagatan.se