Nadine Edberg

Nadine Edberg

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och psykoanalytiker. Jag är medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen och i International Psychoanalytic Association (IPA). Jag är också utbildad i EMDR, ögonrörelseterapi.

Jag tar emot tonåringar, unga vuxna, vuxna och par. Det kan röra sig om konsultationer, stöd- eller krissamtal, traumafokuserad korttidsterapi, längre psykoterapi eller psykoanalys. Jag erbjuder också handledning.

Du kan nå mig på mobilnr 0733 344 395.

Du kan också nå mig på nadine.edberg@norrbackagatan.se